מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

המגזין 2021 דצמבר #2 גיליון בע ונת י ידם בטוח הולכים על בטוח על חשיבות יום הבטיחות הלאומי ותרומתו לענף הבנייה מהפסולת לבנייה על הדרכים והתועלת של מחזור חומרי בנייה תרבות של בטיחות תוכנית הכוכבים שעושה מהפכה באתרי הבנייה 3 8 11

2 גם במהדורה הנוכחית אנו ממשיכים להציג את תחומי הפעילות המרכזיים של הקרן. המהדורה נפתחת בדיווח על יום הבטיחות הענפי שהתקיים , אשר מתקיים זו הפעם השנייה, במטרה 21 ביולי להגביר את המודעות לבטיחות בענף בקרב מעסי י קים, עובדים והציבור הרחב. הכתבה השנייה במג י זין עוסקת בתחרות על פרס העובדים המצטיינים בענף הבנייה והתעשיות הנלוות. הטקס האחרון , עקב 2020 התקיים בפורמט דיגיטלי בסוף שנת מגבלות הקורונה. התחרות, המתקיימת בסימן שי י פור הבטיחות, נועדה לחזק מצוינות על בסיס ענפי, י � כבר התקיים שוב בפורמט חג 2021 והטקס לשנת גי באולמי האחוזה (סיכום הטקס יופיע במהדורה הבאה של המגזין). לאחר מכן, מגיעות שתי כתבות על שתיים מתו י כניות הדגל של הקרן - הראשונה היא תכנית הכו י כבים, אשר מסייעת לצוותי הניהול בחברות בנייה ללמוד לנהל את סיכוני הבטיחות שלהם בצורה משופרת, תוך הטמעת תו תקן ענפי לניהול בטי י חות. תכנית הדגל השנייה, הכשרת הבטיחות המ י עשית, עוסקת בעובדים עצמם, ומעניקה להם הכשרת בטיחות חד יומית מעשית בשטח תרגול המדמה אתר בנייה. הכתבה החמישית בגיליון עוסקת באירועי הר י ווחה הבולטים שהתקיימו בענף - יום האישה הבינ י לאומי, יום הספורט הענפי וימי גיבוש לעובדי הענף - ושתי הכתבות הבאות אחריה עוסקות בהתפת י חויות חדשות במסלולי הכשרה. אחת עוסקת במסלולי ההכשרה הקיימים והחד י שים לתעודת מנהל עבודה, והכתבה שאחריה עו י סקת בתכנית הלימודים החדשה של הנדסאי בניין, אשר נועדה לסייע להכווין הנדסאים למקצוע מנהל העבודה. ארבע הכתבות הבאות עוסקות ביוזמות וצעדי מדיניות לקידום הענף. בטור של נתנאל לפידות, מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות במש י רד הבינוי והשיכון, הוא מציג את עיקרי המדיניות הממשלתית להתמודדות עם אתגרי הדיור בהקשר של כוח האדם בענף. בכתבה הבאה מוצגת פעי י לות הקרן וההתאחדות לקידום מדיניות ממשלתית מיטיבה לענף וליכולתו לתת מענה למשבר הדיור המתהווה. בכתבה שאחריה מוצג סיכום של כנס . מיזם קונטק, המשותף לממשלה, 21 קונטק לשנת להתאחדות ולקרן, מהווה חממת חדשנות טכנולו י גית לענף, והכנס השנתי שלו נותן הצצה לחברות סטארט-אפ בולטות המשתתפות במיזם. בכתבה האחרונה במקבץ מוצג סיכום של כנס בנושא כל י כלה מעגלית, אשר התקיים כדי להתניע פעילות ממשלתית נחושה בתחום המחזור והשימוש החוזר בפסולת בניין, במטרה לצמצם את הנזק הסביבתי של פעילות בנייה, ולסייע בהתמודדות עם המחסור המתגבר בחומרי גלם. הגיליון מסתיים במקבץ כתבות העוסקות בהיבטים שונים של בטיחות בענף. מנהל אגף בניין במכון התקנים מסייע לעשות סדר בכללים החד י שים והקיימים בתחום הפיגומים. הכתבה הבאה עו י סקת במאבק בקבלנות לא רשומה. לבסוף, מובא טור דעה של באסל לאחם על הדרך קדימה בתחום הגברת המיומנות והבטיחות בענף. לסיכום, אני מאחל לכם קריאה נעימה, ומבטיח כי הקרן תמשיך לפעול במלוא הקיטור כדי לתמוך בתהליכי השינוי החשובים לטובת הענף ולקידום פתרונות דיור. נמשיך לדווח לכם על הפעילויות המרכזיות גם בגיליונות הבאים. שמים את הבטיחות במרכז אני שמח להציג בפניכם את המהדורה השנייה של מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל משולחנו של המנכ"ל / שי בירן צילום: כפיר סיון שירי עצמון עיצוב גרפי: | רנית נחום-הלוי כתבת ועורכת המגזין:

3 השנה צוין בפעם השנייה היום הלאומי לבטיחות בבנייה שביקש להגביר את המודעות לאחד הנושאים הכואבים ביותר בענף. במאות אתרי בנייה ברחבי הארץ ציינו את היום ונערכו פעילויות והדרכות לעובדים במטרה להטמיע את השינוי התודעתי החיוני לענף ב ישראל מתרחשות מידי חודש תאונות קטלניות באתרי בנייה המובילות לפ י ציעות קשות ובמקרים קיצוניים יותר אף למוות. כיצד ניתן למנוע את התאונה הבאה ואיך הופכים את ענף הבנייה לבטוח יותר? נושא זה עמד במרכז היום הלאומי לבטי י חות בבנייה שצוין בפעם השניה בחודש יולי ) בהובלת מטה הבטיחות בענף הבנייה 7.7( הפועל מתוך הקרן לעידוד ופיתוח ענף הב י ניה בשיתוף התאחדות הקבלנים בוני הארץ, הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות ובשיתוףפעולהעםהמוסד לבטיחות וגיהות. "יום הבטיחות הלאומי שם את נושא הב י טיחות בבנייה בראש סדר העדיפויות במ י טרה להגביר את המודעות", מסביר שי בירן מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הב י ניה, "מה שקורה ביום הזה הוא לא פחות ממרגש. חברות בנייה משביתות אתרי בנייה לכמה שעות, מכנסות את העובדים ושולחות אותם לתדריכים ותחרויות איתור ליקויי בטיחות. זו מציאות חריגה אצל חב י רות בנייה שנדרשות לעמוד בלוחות זמנים ועבורן יום עבודה זה קודש". היום התחיל בשעות הבוקר המוקדמות במעברי הגבול ובהמשך באתרי בנייה של חברות בנייה ותשתיות ברחבי הארץ. במה י לך היום התקיימו פעילויות הסברה והדרכה בנושא בטיחות בעבודה שכללו הצגת לבוש וציוד מתאים ובטיחות בגובה. בין היתר למדו העובדים על סיכונים, אמצעי מיגון ושימוש נכון במכונות. כמו-כן הושם דגש גם על העובדים הפלשתינים אשר קיבלו הס י ברה ייעודית במעברי הגבול. כחלק מהיום הלאומי לבטיחות בענף הבנייה הוצבו בר י חבי הארץ שבע ניידות בטיחות אינטראק י טיביות מטעם המוסד לבטיחות וגיהות המ י צוידות במערכות למידה ייחודיות לקידום ההסברה לבטיחות עובדי הבניין בישראל. "חשוב לזכור כי למרבית העובדים בענף מיצב ליום הבטיחות הבינלאומי בענף הבנייה צילום: המוסד לבטיחות וגיהות freepik: צילום הי ום הלאומי לבטיחות מטמיעים שינוי ומונעים את התאונה הבאה

4 אין הכשרה פורמלית, ובוודאי לא הכש י רה בבטיחות", מסביר בירן, "המטרה שלנו היא לייצר יותר מודעות ויותר מיומנות. אתר בנייה של עובדים מיומנים הוא אתר בנייה שכל עובד בו הוא יותר בטוח". "ידע בעבודה נכונה, בטוחה, עם הציוד והאמצעים הנכונים והכרת הסיכונים בעבו י דה באתרי הבנייה, משמשים עבור המעסיק והעובד כלים פרקטיים להצלת חיים", מדגיש מ"מ מנכ"ל המוסד לבטיחות וגיהות, ד"ר מיקי וינקלר. "בחודשים האחרונים אנו עדים במוקד "קו החיים" לעלייה בכמות הדיווחים על מפגעים וסיכונים שמזהים אזרחים בא י תרי הבנייה. באחריות המעסיקים והמנה י לים לעמוד ביתר שאת על הדרכת העובדים בדבר הסיכונים והדרכים למניעתם באתרי הבנייה. המוסד לבטיחות וגיהות מעמיד את עצמו לרשות כל מקום עבודה, מעסיק, או מנהל אתר אשר מעוניין לקחת חלק בשינוי תרבותהבטיחותבעבודהבישראל". יצחק מויאל, יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, מוסיף כי יום הבטיחות שם בין היתר דגש על השיפורים הטכנולו י גיים בענף. "בשנים האחרונות רוב הבנייה בישראל היא בנייה לגובה. ענף הבנייה הוא מסוכן, ולכן מלבד שיפור בהדרכה, יש חשי י בות גם לשיפור בטכנולוגיות. נחשפנו למשל לטכנולוגיה של רתמות חכמות שיכולות למ י נוע נפילות". מויאל, ממובילי היוםהזה וכמי שפועל לקי י דום הנושא, ציין עוד כי העובדה שיש יום בטי י חות לאומי כזה הוא פרי מאבק עיקש של כל המעורבים. "יום זה הוא גם לזכרם של אלו שנפלו ונהרגו בעבודה. המטרה בכל ההסב י רה הזו היא להביא למצב שבו עובדים שמגי י עיםלעבודהשלמים יחזרו הביתהבשלום". יום הבטיחות נערך בהשקעה של מאות אלפי שקלים, בליווי פרסום במדיות השונות, ושיתוף קשת רחבה של גורמים העוסקים בבטיחות. היום נחתם בטקס מרכזי שהת י קיים במרכז פרס לשלום בו השתתפו ראש מטה הבטיחות בענף הבנייה, האלוף במיל' איל בן ראובן; נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן, ראול סרוגו; מנכ"ל הקרן לעי י דוד, שי בירן; יו״ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות ומ"מ נשיא הקרן, יצחק מויאל; טייסי עבר המלווים את תוכנית הכוכ י בים במטה הבטיחות וגם בכירי ההתאחדות, מנכ"לי חברותבנייה, עובדיהן ונציגי ממשל. במהלך הטקס התקיים פאנל מקצועי בנושא בטיחות, חולקו פרסים לאתר הבטוח ותעודות לחברות הבנייה שהוסמכו במסג י רת תוכנית כוכבי הבטיחות (ראו כתבה בע י במגזין זה), המדרגת את החברות 10 מוד הבטוחות ביותר. כמו-כן האירוע כלל טקס לזכר פועלי הבניין שקיפחו חייהם. "יום הבטיחות העולמי נחגג בארץ כדי למקד תשומת לב ענפית וציבורית בנושא הבטיחות בענף הבנייה", מוסיף ניר ינושבס י קי, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ ויו"ר אגף בנייה חוזית, "היום הצליח לספק במה מכבדת וראויה לפרויקטים מצטיינים בבטיחות, לקבלנים שמתעלים בביצועי הב י טיחות וכן לקבוצות קבלני המשנה והפועלים השותפים למאבק לשיפור הבטיחות. חשוב להמשיך ולציין את יום הבטיחות כיום חג לאיכות ובטיחותבבנייה". "האירוע ממחיש את הערך של לקיחת אחריות", מסביר בן-ראובן, "מעולם לא הת י קיים אירוע כזה בישראל ומטרתו היא שינוי תרבות, לקבלנים, לעובדים ולציבור כולו. אנו מאמינים שבטיחות מתחילה מגני ילדים ובבית ספר בשותפות כל האנשים העוסקים באתר, החל ממנהלי חברות וכלה בפועלי הקצה. אנו רוצים לחנך את הציבור כי חברה שעובדת בסטנדרטים של בטיחות היא חברה איכותית יותר ולכן גם הדירות שהיא מקימה איכותית יותר". ניידת בטיחות שהוצבה בבית הספר בתל אביב ביום הבטיחות הבינלאומי בענף הבנייה "מטרת האירוע האלוף במיל' איל בן ראובן: היא שינוי תרבות. חברה שעובדת בסטנדרטים של בטיחות היא חברה איכותית יותר וכך גם הדירות שהיא מקימה" צילום: המוסד לבטיחות וגיהות צילום: אלדד רפאלי

5 ל קראת טקס פרס העובד המצטיין כ � , נז 5.12.21- שיתקיים ב 2021 לשנת רים בטקס הקודם שהתקיים במתכונת די י גיטלית עקב אילוצי מגפת הקורונה. ת � ה 2020 פרס העובד המצטיין לשנת קיים בסימן בטיחות בעבודה בשיתוף הסת י דרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, התא י חדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה. הענקת פרס העובד המצטיין מעלה על נס שורה של עובדים איכותיים במגוון רחב של מקצועות בענפי הבנייה והתעשיות הנ י לוות גם בתקופה של משבר עולמי. לכך התייחס בטקס נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, ראול סרוגו. "לאור עבודה חיונית הנעשית בענף, בתקופת הקורונה הוכר כמו בכל שנה הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה מקיימת טקס הענקת פרס העובד המצטיין בענף הבנייה ובתעשיות הנלוות במטרה להעלות על נס את ערך ההצטיינות והמקצוענות בענף. השנה נבחרו הזוכים על בסיס דגש בטיחות בעבודה מצטיינים בבנייה Charisma pixel : צילום 2020 טקס עובד מצטיין freepik: צילום

6 אחמאד דמאח מחב ־ רת 'דחבור בוטרוס ובניו'. דמאח מפעיל ציוד מכני שנות ותק בחברה. 20 ובעל הוא עוסק בעכו בחפירת ביובים וניקוז. מקצועיותו באה לידי ביטוי בסדר ובא י רגון במהלך שלבי העבו י דה, לרבות במקרים שבהם צצות בעיות בלתי מתוכ י ננות. התנהלותו מאופיינת בביצוע הפעילות תוך הק י פדה יתרה על כללי הבטי י חות. ראיה לכך היא השי י לוט שהוא מקפיד שיהיה מוצב בשטח העבודה, בדי י קת סגירת השערים כראוי בתום יום עבודה ותקינות כלי העבודה. איגור רושטניאק מח ־ ברת 'איירון פאוור בניין רושטניאק הינו ותשתית'. שנות 14 עגורנאי צריח בעל ותק בחברה והוא מצטיין בי י כולת ההתמדה שלו, היכ י רות עם התנהלות החברה, הדרישות והשטח. כבר בת י חילת דרכו המקצועית הק י פיד להקדיש זמן לבדיקת משקולות וכבלים בהתאם לכללי הבטיחות, והתעכב על כל הנדרש בשטח תוך התייחסות למזג האוויר, וב י דיקה קפדנית של המסמ י כים הנדרשים כדי לפעול בהתאם לתקנים ולכללים. אליעזר כהן מחברת כהן ממונה בין 'אבן וסיד'. היתר על השקילה במחצ י שנות ותק 26 בה והינו בעל בחברה. כהן מקפיד לוודא את איכות החומרים ואת בי י צוע העבודה על הצד הטוב ביותר. הוא אינו מקל ראש בנהלי הבטיחות, וראיה לכך היא הקפדה על שילוט נכון וברור, בדיקת משקל תואם לתקנים של המשאיות ובדי י קת כל בעל מקצוע שנכנס לתחוםהמחצבה. הישאם שלאעטה מח ־ ברת 'שיכון ובינוי סולל שלאעטה הינו מנהל בונה'. עבודה ראשי בעל ותק של שנים בענף. שלאעטה 22 מקפיד על כללי הבטיחות מרגע תחילת העבודה וקב י לת סידור העבודה ועד תום היום, לרבות תדרוך בתחי י לת היום באשר לסכנות ול י מוקדים אחרים ואינו מאשר כניסה בשער האתר ללא ציוד בטיחות כנדרש. שלא י עטה מוכר כאחראי, "ראש גדול", ומוצא לנכון לאתר תקלות בעוד מועד כדי לפ י תור אותן, לייעל את תהליך העבודה ולשמור על סובביו. ולדמיר יעקובוב מחב ־ רת 'אחים חיון עבודות נג ־ מ � יעקובוב הינו נגר ב רות'. שנים 13 קצועו המועסק זה בחברה. הינו בעל מיומנות רבה בעבודה במסור חשמ י לי ממוחשב, אחראי על המ י חסן, המלגזה, על המכונה "גשר", ומשנע את המוצר לקנטים. יכולותיו מקצועיות, ניסיונו רב בתחום והוא בעל יכולת לעבוד בצורה יעי י לה תוך מחשבה על התנה י לות אחראית, מקצועית ומ י דויקתהשואפת לשלמות. זיאד דבאסה מחברת דבאסה מנהל 'ירום אור'. 37 עבודה במקצועו בעל שנות ותק בענף ומתוכן הוא שנים בין 8 מועסק בחברה היתר כמנהל עבודה. זיאד היה שותף משמעותי לבניית מאגר המים של חברת מקו י רות ורידינג (חברת חשמל) ב � עו 50 והינו אחראי על כ - דים במהלך יום העבודה. הוא מכיר את כל הפועלים בתחומו באופן אישי, ודואג לרווחתם, גם מחוץ לשעות העבודה. חיה סייג מחברת 'סולל י � סייג מנהלת אדמינבונה'. 4 סטרטיבית המועסקת כשנים בחברה. סייג מסייעת למנהלת החשבונות ומתא י מת הזמנות אך איכויותיה ומעלותיה ניכרות בתקשו י רת עם מערך כח האדם והיא משמשת אוזן קשבת לא רק בתחום המקצו י עי אלא גם במרחב האישי עבור הצוותים. אנטולי פיכמן מחברת י � פ 'שמשון זליג ושות' . כמן מהנדס בניין ואחראי להלן רשימת העובדים המצטיינים שנבחרו ענף הבנייה כחיוני. הוכחנו שיחד, יז י מים, קבלנים ועובדים, אנחנו יודעים לעמוד גם באחד המשברים הגדולים בהיסטוריה של ישראל והעולם כולו". על חשיבות הענקת הפרס לעובדי הענף התייחס גם מ"מ נשיא הקרן ויו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנ י לוות, יצחק מויאל. "העבודה בענף הבנייה והתעשיות הנלוות קשה מאוד ולשרוד בו שנים רבות תחת מאמץ פיזי ומנטלי זו משימה מאתגרת. שנת תיזכר כשנה מאתגרת במיוחד 2020 בגלל נגיף הקורונה, אך על אף הק י שיים בשנה זו, עובדי הענף עבדו ללא דופי ושמרו על כללי הבריאות והבטי י חות באתרים השונים, וכתוצאה מכך גם מספר תאונות העבודה ירד. העוב י דים המצטיינים שנבחרו השנה מהווים דוגמא ומופת עבור עובדי הענף והתע י שייה בנושא הבטיחות". שי בירן מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל ברך את העובדים על זכייתם. "לאור ריבוי תאונות העבו י דהבענףהבנייה, אני תקווה כי כעובדים המצטיינים של הענף תפעלו ככל יכול י תכם, כל אחד במקום עבודתו, לשיפור רמת הבטיחות והגברת המודעות לח י שיבותשיש בשמירה על כללי הבטיחות. בשמי ובשם עובדי הקרן ברצוני לברך אתכם על זכייתכם בפרס "העובד המ י צטיין" ועל תרומתכם הייחודית לקידום ענףהבנייהבישראל". בין הקריטריונים לבחירת עובדים מצטיינים השנה ניתן דגש מיוחד על קידום ערכי הבטיחות. בטקס השנה תעודות הצטיינות ומלגות 16 חולקו לכלל העובדים המשקפים את המג י וון האנושי והמקצועי הקיים בענף: עו י בדים זרים, פלשתינים וישראלים וכן מנהלים לצד עובדי כפיים, מפעילי מכונות ואחרים.

7 בטיחות הרשום בפנקס המה י שנות ותק 50 נדסים. לפיכמן בענף והוא מועסק בחברה זה שנים. פיכמן עלה לארץ 23 ממולדובה למד באוניברסיטה לטובת הסמכה כעובד בנייה ומורה בנייה ובהמשך השלים תואר שני בחו"ל במקצוע מה י נדס. מקפיד לעשות את הנד י רש בתחום הבטיחות לטובת כל השותפים במלאכה, לרבות ביצוע ביקורות כניסה לאתר. לפני תחילת פעילות הוא מק י פיד לקיים הדרכת בטיחות כהלכה. סמי מרום מחברת 'דוד ו � מרום הינו מנהל עב פריינד'. דה הבקיא בכל הנדרש בתחום המכניקה העדינה. הוא הועסק בתעשייה הצבאית והמשיך בת י חום הבניין מטעם משרד העבו י דה. מרום מקפיד בתחום הב י טיחות בקלה כבחמורה, מקבל את העובדים בכל יום עבודה חדש תוך ריענון נהלים לטו י בת שמירת בטיחותם, ומקפיד למסור את סידור העבודה יום קודם למען הסדר הטוב וההת י נהלות השוטפת התקינה. (וואו WU ZIHANGQIANG זיהאנגקיאנג) מחברת "עמ ־ זיהאנגקיאנג משמש לים". שנות 10 עובד ציר והוא בעל ותק בחברה. הוא מתמחה במ י גוון תחומים ובמיוחד בכל הכ י רוך בקרמיקה. זיהאנגקיאנג מקפיד בקלה כבחמורה ומ י וודא בכל עת התנהלות מיט י בית ומקצועית. בטרם תחילת יום פעילות הוא מקפיד לבדוק את המוצר לטובת פעילות תקי י נה ובכל עשיה דעתו נתונה לטו י בת יעילות ואיכות העבודה. חרי י צותו באה לידי ביטוי בבחירתו לקחת חלק גם בעבודות אח י רות, גם כאשר מדובר בריצוף, טיח, תיקונים ועבודות מזדמנות נוספות. יאיר אליהו מחברת 'דניה אליהו משמש מנהל סיבוס'. שנות ותק 26 עבודה והוא בעל בתחום, כאשר מתוכן הוא מוע י כ � שנים בחברה בכרייה מ 7 סק נית, מנהרה. פרויקט זה ניהל אליהו במסירות ובדאגה, מתוך ראיה מערכתית רחבה, תוך שימת לב לפרטים קטנים כגדו י לים .מדי משמרת מבצע אליהו תדריך בטיחות לטובת התנה י לות בטוחה ואחראית ותדרוך בוקר לעבודות שונות כיציקה ובטון. אליהו פועל בצמוד ליועץ בטיחות. יוסף כחלון, משטרת יש ־ ו � יוסף משמש חשמלאי מ ראל. סמך ומנהל עבודה במשטרת שנות ותק 40 ישראל. הוא בעל שנים. 28 ומועסק במשטרה זה בעבר השתלם בלימודי ארגון וניהול עובדים דרך משרד הע י בודה, הועסק כקבלן חשמל, ופעל בתחומים: תשתיות, חשמל, מים וביוב ומסגרות. יוסף בחר במסלול תעסוקה במשטרת ישראל והוא גם לוקח חלק במחלקת הבילוש של מש י טרת ישראל. לצד זה הוא ערני ביותר לבטיחות הפועלים סביבו ובודק את כשירות הציוד מבחי י נה בטיחותית. ברדוגו יוקי מחברת 'יחז ־ יוקי משמש מנהל קאל מורד'. אתר בנייה והוא מועסק בחב י . כמנהל בינוי 1999 רה משנת חשמל ואינסטלציה, הוא שולט במכלול הדרישות והתקנים ועומד בהצלחה רבה בבדיקות הביקורת של מגוון גורמים. בת י חום הבטיחות מעידים עליו כל מנהלי העבודה שעובדים איתו כי הוא מקפיד מאד בנושא. צוות העובדים תחתיו ממלא בכל יום דוח יומי בעניין הבטי י חות; לכל צוותי כוח האדם המ י לווים אותו יש מנהל עבודה לת י חומם, ואחת לשבוע מתקיימת ישיבה עם מנהלי העבודה תחת חסותו בנושא בטיחות בדגש על מניעתתאונות. מחמוד בכר מחברת 'רום בכר משמש גבס חיפוי וקירוי'. 30 מנהל עבודה, בעל ותק של שנה בענף הבנייה. הוא החל את דרכו בתחום כטרקטוריסט וברזלן, המשיך כמנופאי עגו י רן צריח, בהמשך שימש עוזר מנהל ולבסוף החל לפעול כמ י נהל עבודה. בכר שם דגש על נושא הבטיחות. הוא דואג להכיר כל עובד ולתדרך כל אחד בכל תחילת יום, עד האחרון שבהם. הוא מגדיל לעשות ומוודא כי כל הכללים, התקנות, ההנחיות וההוראות יובנו עד תומם, ללא קשר לסוג העבודה שעתידה להתבצע. מחאד מחמוד מחברת מחמוד משמש 'זבולון עדירן'. שנות 38 מנהל צוות, הוא בעל ו � שנים מת 15 ותק בענף כאשר כן הוא מועסק בחברה. מחמוד בקי בקריאת תוכניות, וכפו י על יוצא מכך, אם תוכנית אינה תואמת שטח, הוא מזמין את האדריכל לשינויים. הוא מקפיד לקיים הדרכות בטיחות בתחילת כל יום עבודה, וכן הדרכת עבו י דה בגובה ומקפיד לעמוד בת י קנים הנדרשים. כל עובד חייב בהוראתו להיכנס אל האתר מאובזר בציוד בטיחות כנדרש. 2020 טקס עובד מצטיין Charisma pixel : צילום

8 ה חל מהשנה יוכלו סטודנטים הלומדים במכללות טכנולוגיות ללימודי הנ י דסאים להצטרף ליוזמה ראשונה מסוגה המשלבת פרקטיקה - לימודים לתואר הנ י דסאי-בניין לצד התמחות בשטח בשיתוף חברות הבנייה המובילות. מדובר בתוכנית חדשה ומהפכנית שת י חול על כל המכללות הטכנולוגיות החל מה י שנה הבאה, אם כי מספר מכללות בחרו ליישם את התוכנית כבר השנה. המהלך הובל על ידי גלגל התנופה - שותפות עס י קים בענף הבנייה והתשתיות, מיזם משותף להתאחדות הקבלנים בוני הארץ, יו"ר השו י תפות אשר גרין, הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה וקרן 'ביחד' של סטלה ויואל קרסו וע י .'2000 מותת 'ציונות ה � חברות בנייה מ 23 השותפות כוללת מובילות בישראל שפועלות עם המדינה (משרד הכלכלה) והמכללות לקידום הכש י רה מותאמת והשמה של הנדסאים בענף. בשותפות זו ניתן למצוא חברות קבלניות מתחום הבנייה למגורים, בנייה חוזית ות י שתיות כדוגמת תדהר, דניה סיבוס, סולל בונה, שפיר, דרך עפר, מנרב, אלמוג, אשט י , צמח המרמן, פרץ בוני הנגב, עץ SGS רום, השקד, אבני דרך ונוספים. "האסטרטגיה המרכזית של השותפות נועדה לתת מענה למחסור במנהלי עבו י דה מיומנים ומקצועיים בענף, ולהעלות את שיעור ההנדסאים במקצוע מנהל הע י בודה", מסבירה תהל זימן, מנהלת השות י מבוגרי מגמת 23% פות. "נכון להיום רק הנדסאי בניין פונים למקצוע מנהלי עבודה, ח � בוגרים בשנה. ה 2,000 מתוך למעלה מ - סמים הבולטים קשורים לאי התאמה בין תו י כנית הלימודים לבין מה שנדרש בשטח, גם ברמת הידע המקצועי וגם ברמת ההכוונה והמוטיבציה לתפקידי ביצוע, וכן חסמים מהפכה בבניה: החל מהשנה סטודנטים הלומדים במכללות טכנולוגיות בישראל במגמת הנדסה אזרחית יוכלו להצטרף ליוזמה ראשונה המשלבת בין לימודים אקדמיים לתואר הנדסאי בניין לבין התמחות בשטח בשיתוף חברות הבנייה המובילות בענף הנדסאי יורדים הבניין לשטח freepik: צילום

9 רגולטורים הקשורים לצבירת הוותק הנדרש להנדסאי כדי להיות מוסמך כמנהל עבודה. אחת הפעולות העיקריות שלנו הייתה לה י שתתף בוועדת מומחים של מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית) לעדכון תו י כנית הלימודים של הנדסאי בניין. התוכנית החדשה מעניקה לסטודנטים ידע רחב ור י לוונטי יותר בתחום הניהול והביצוע בבנייה לצד התנסותמעשית והיכרות עם השטח". בתוכניתהלימודיםהחדשהמוטעמיםתכ י נים הקשורים לבטיחות ואיכות, מתוך הבנה שאלו נקודות קריטיות למנהלי עבודה. כמוכן הוטמעו סיורים, סדנאות בניהול ושולבו קורסים פרקטיים בתחום דיני עבודה, ניהול עובדים ותכנים בנושא חדשנות טכנולוגיות בענף ותוכנותבשימושאתריםבישראל. גולת הכותרת של התוכנית היא הפרק י טיקום המעשי, כאשר כל סטודנט יוכל לה י גיש את פרויקט הגמר שלו על סמך התנ י שעות 300 סות מעשית שעשה בהיקף של באתר בנייה, צמוד למנהל עבודה ומנהל פרויקט. התנסות זו תאפשר לסטודנט לצ י בור ניסיון, לצד השלמת חובותיו האקד י מיות, ולהגיע לנקודת הגמר עם ידע יישומי רחב והכרות מעמיקה ואיכותית עם המק י צוע והעבודה בתחום הניהול. בימים אלו מסתיים פיילוט של הפרקטי י קום, שהתקיים במכללת הנדסאים באריאל ד � סטו 25 וברשת עתיד. במסגרת הפיילוט, נטים השתלבו בשלוש חברות בנייה, 'אבני דרך', 'עץ השקד' ו'דניה סיבוס'. הקולות מהשטח מביעים שביעות רצון גבוהה מאד מהפעילות, גם מצד חברות הבנייה שיכלו לבחור ממיטב הסטודנטים את מי שימשי י כו לעבוד איתן וגם מצד הסטודנטים והמ י כללה, שזכו בהזדמנות להתנסות איכותית ולמידה משמעותית שלא יכולה להתרחש בכיתה. "התוכנית של מכללת הנדסאים אריאל היא הפעם הראשונה בה מוסד אקדמי מא י פשר לסטודנטים לראות באמת איך מתנה י לת העבודה", אומר רונן גינזבורג, מנכ"ל קבוצת דניה. "אני כסטודנט להנדסה אז י רחית בטכניון למדתי הרבה, אך לא ביקר י תי אף לא פעם אחת באתר בנייה, וזה ללא ספק היה חסר. תכנית כזו, שקיימת כבר במקומות אחרים בעולם באופן מובנה במ י סלול הלימודים, תוציא מהלימודים אנשי מקצוע עם יכולות טובות יותר". לדברי שי בירן, מנכ"ל הקרן לעידוד ופי י תוח ענף הבניה בישראל, "ענף הבנייה של א � הוא ענף מתקדם, טכנולוגי, מ 2021 שנת תגר ומשווע לכח אדם איכותי שיסייע במשי י מה הלאומית של בניין הארץ. תכנית הלי י מודים החדשה להנדסאי בניין, שפותחה בשיתוף גורמים מתוך הענף, חושפת את הסטודנטים לענף ולשער הכניסה המשמעו י תי ביותר שלו - תפקיד מנהל העבודה, באמ י צעות הכשרה חדשנית שרלוונטית לעבודה בענף ותוכניות להשתלבות בתפקידי ניהול מרתקים ומתגמלים. אנחנו בפתחה של מהפכה". "ענף הבנייה זקוק לכישרון וליכולות של ההנדסאים בשטח", אומר ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. "אני מא י מין שרק עבודה משותפת של קבלנים עם הממשלה והמכללות יביאו לשינוי המיוחל, ואני שמח על ההתחלה היפה הזו במכללות טכנולוגיות ברחבי הארץ. אנחנו מחכים לס י טודנטים ולבוגרי המכללות עם מגוון תפקי י די ניהול בכל הארץ. השכר והיציבות התע י סוקתית בענף שלנו הם מהטובים במשק, ומי שמגיע אליו עם ההכשרה המקצועית המתאימה יגלה מהר מאוד שהשמים הם באמת הגבול". למה להיות מנהל עבודה? מנהל עבודה זה תפקיד חשוב ומשמעותי בענף הבנייה ונושא המשרה נהנה מתנאי שכר והעסקה מצוינים, הסכם קיבוצי מיטיב, ותנאים סוציאליים כגון פנסיה וקרן השתל י מות החל מהיום הראשון לעבודה. מנהל העבודה נדרש להיות מוביל ומנהיג באתר, לנהל אנשים ומצבים ולהתמודד עם הרבה אתגרים תוך כדי מציאת פתרונות ושמירה על בטיחות האנשים ואיכות ביצוע העבודה. זהו תפקיד עם הרבה אקשן ושטח הפונה לאנשים בעלי יוזמה ויכולת מנהיגות, יחד עם יכולת טכנולוגית וידע הנדסי משמעותי, על מנת לעמוד בדרישות הגבוהות בשטח מבחינה הנדסית וטכנולוגית בתחום הבי י צוע כיום ובעתיד. לפרטים נוספים על התוכנית ניתן לפנות: tahel@zionut2000.org.il תהל זימן בוגרי הפיילוט של פרקטיקום באתרי בנייה ממכללת הנדסאים באריאל שהתמחו צילום: יוסף כהן, המכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל

10 ל שנה התפרסם מאמר 20 פני כבארה"ב שהראה כי מאות אלפי חולים מתים מדי שנה מטעויות של צוותי הרפואה. הכתבה אמנם עסקה בנעשה בחוף המזרחי של ארה"ב, אך בבדיקה בישראל נמצא כי מדי יום הולכים לעולמם שמונה חולים בשל טעויות צוותי רפואה. נוכח הממצאים, נזעקו מדינות העולם והחלו לנקוט בצעדים לשי י פור בטיחות הטיפול, ניהול סיכונים בתחום הבריאות ויעילות עבודת הצוות הרפואי. גם בישראל נכנסו לפעולה מואצת באמצעות הטמעתתורות וכללי בטיחות. בין מובילי המהלך באותן שנים היה ד"ר יוסי שוב, טייס קרב וקברניט באל-על ולש י עבר יו"ר איגוד הטייסים בישראל שהעתיק את כללי הבטיחות הכל-כך שגורים בעולם התעופה - לרפואה. כעת ד"ר שוב ושותפיו לחברת 'צומת' פועלים לה י טמעת תהליך דומה בענף הבנייה והתשתיות. ד"ר שוב, בעל דוקטורט בגנטי י קה מבית הספר לרפואה בתל אביב, לשעבר מפקד טייסות הדרכה בחיל האוויר, אשר ניהל תחומי הדרכה ומו"פ בח י ברות תעשיה ובאל-על, עוסק היום בהדרכת הגורם האנושי וחקר אירועי בטיחות ולצורך שיפור ענף הבנייה והתשתיות מטמיע יחד עם קבוצתמומחים את התוכנית. תוכנית הכוכבים מבוצעת על-ידי 'צומת' בהובלת מטה הבטיחות בענף הבנייה וב י שיתוף הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, התאחדות בוני הארץ ו'קרן מנוף' של הביטוח הלאומי, והיא נוסחה על-ידי מתי רביבי, מהנדס מטה הבטיחות, במטרה להטמיע כללי התנהגות שיפחיתו אתתאונות העבודה בענף. מטרת תוכנית הכוכבים היא ביסוס תר י בות ארגונית, ערכים, תחקירים, תכנון מראש, תדריכי בוקר, הדרכות בטיחות ות י גמול עובדים. התהליך מתבצע על-ידי טייסי חיל האוויר לשעבר המלווים את הצוות חברה שלא תפעל בבטיחות לא יקנו ממנה דירות" נאבקים בתאונות העבודה באתרי בנייה. תוכנית כוכבי הבטיחות שאומצה מעולמות הרפואה והתעופה יושמה השנה גם בענף הבנייה. קבלנים שיעברו את התהליך יקבלו "כוכבי מישלן" של בטיחות, אור ירוק כי הדירות שהם בונים הן באיכות ותו תקן גבוה. בן-ראובן: "הציבור יבחר לקנות דירה מחברה שיש לה כוכב בטיחות". על התוכנית שמשנה את המציאות בענף הבנייה בישראל ד"ר יוסי שוב צילום: אלבום פרטי

11 הניהולי של חברות הבנייה. כל שני טייסים מלווים את החברה ומטמיעים בה את ערכי הבטיחות במשך כמעט חצי שנה, תוך יישום תוכנית פעולה מוגדרת. חברות בנייה שעו י ברות את כל התהליך מקבלות דירוג באמ י ) לפי רמת מערך ניהול 1-5- צעות כוכבים (מ הבטיחות שהן מיישמות. מעין "כוכבי מיש י לן" - או סוג של תו תקן - של ניהול בטיחות. השותפים לצוות של ד"ר שוב הם פרופ' (אמריטוס) מיכה פופר מהמחלקה לפסיכו י לוגיה באוניברסיטת חיפה, אל"מ (במיל.) זאב רז, טייס הקרב שהוביל את השמדת הכור בעירק ועמנואל רוזנצוויג, קברניט אל-על. "תוכנית הכוכבים מתרכזת באדם ויכולתו להשפיע על עולם הבטיחות", מס י ביר ד"ר שוב. "הכוכבים מוענקים לחברות בנייה העומדות בסטנדרטים של בטיחות והקניית ערכים הנוגעים לכל שדרת הפעי י לות החל ממנהלי החברה ועד הפועל בקצה השרשרת". משנים תרבות תוכנית הכוכבים יושמה בעיקר בקרב חברות בנייה גדולות, ועד היום הוסמכו כ- ב � ח 20 חברות שקיבלו כוכב ראשון, כ- 50 רות נמצאות בתהליך הסמכה לכוכב שני. הכוכב הראשון ניתן לחברות בנייה שפיתחו, בעזרת חונכי התוכנית, מערכת בקרה עצ י מית של ביצועי בטיחות בהסתמך על רמת מבדק אחידה, בהיקף של מבדק אחד לחו י דש לפחות. חברות בנייה המשתתפות בתוכנית הכו י כבים מעידותשלא רק רמת הבטיחות עולה, אלא יש ייעול של העבודה ושיפור בתפוקות ובאיכות העבודה. "היום אנחנו מקיימים את הנהלים והערכים כחלק מהלו"ז היומי הר י גיל שלנו", מסביר מנכ"ל קן-תור פרויקטים, מתן קן-תור. "קיימת עליה משמעותית במו י דעות בכל נושא הבטיחות. מאז יוני השנה התחלנו לקיים תדריכי בוקר, לבדוק לש י לומם של הפועלים, לתדרך אותם, למנות ראשי קבוצות ולשלב את כל זה עם מתן פרסים ואותות הצטיינות בבטיחות. זה חלק מנוהל יומיומי. מדובר על תהליך בבנייה שכפי שאני רואה את זה מרבית חברות הב י נייה מחוברות אליו". לדברי ראש מטה הבטיחות בענף הב י נייה, האלוף (במיל.) איל בן-ראובן, בשנה האחרונה ניכרת ירידה בולטת בעיקר בהיקף תאונות העבודה בחברות בנייה גדולות. "היענותן הרבה של חברות בנייה והתגייסותן של הנהלות החברות לתוכנית, מלמדת על צימאון לאיתור הדרך הנכונה לשיפור ענף הבנייה. בשלב זה אנחנו מבחי י נים בעיקר בירידה בכמות ההרוגים בחברות הגדולות, מה שאומר שכיום יש לנו בעיה עם החברות הקטנות והבינוניות שאינן מטופ י לותמספיק והתחלנו להפנות אליהן זרקור". 200 בעתיד הקרוב תורחב התוכנית לכחברות בנייה בינוניות וקטנות. על-מנת להאיץ את השתתפותן בתוכנית, מקדם בןראובן תמריצים כלכליים, כגון הנחה בפ י רמיות ביטוח, שיהוו קטליזטור מצד אחד וגורם מרתיע מצד שני ויניעו את החברות לקחת אחריות בנושא הבטיחות. "מטרת התוכנית היא לרתום את חברות הבנייה באמצעות תכנית הכוכבים המסמ י לים את טיב ניהול האיכות, המצוינות והבטי י חות של כל חברה", מסביר בן-ראובן, "היום הציבור דורש בטיחות ולכן אנחנו משקיעים כספים ומבצעים קמפיינים ציבוריים כדי שהנושא יחלחל לכל אדם, גם לזה שמבקש לקנות דירה בישראל. אנו מצפים כי לפני רכישת דירה יתעניין הקונה ברמת הבטי י חות של החברה, לדעת איך החברה בונה, האם היא שומרת על בטיחות עובדיה וכמה פצועים והרוגים נרשמו לה. אם קיבל תשו י בה שאינה מניחה את הדעת - שילך לחברה אחרת. רוכשי דירות צריכים להבין שאם הם מיליון שקל ויותר לדירה, עליהם 2 מוציאים להבטיח את המוצר, שהדירה שלהם תהיה באיכות ותו תקן גבוה. חברת בנייה לא תוכל לומר יותר 'אני חברה טובה ואיכותית' כש י בפועל מדי חודש היא סופרת הרוגים ופצו י עים. היא אחראית לכך". "העיקרון המנחה הוא", ממשיך בן-ראובן, "שבטיחות שווה לאיכות ביצוע וזה שווה לר י ווח כלכלי. המשמעות היא, כאשר חברת בנייה לא מצליחה לקבל כוכב אחד לפחות, היא פשוט לא תבנה ולא יקנו ממנה דירות. הציבור יבחר לקנות דירה מחברה שנוקטת בבטיחות". תמריץ כלכלי נוסף שמקדם בן-ראובן הוא מתן הטבות ביטוח לקבלנים. "אנו פו י עלים לייצר אינסנטיב כלכלי לקבלנים מול חברות הביטוח. חברות שמחזיקות בכוכ י בי בטיחות יקבלו תוכנית ביטוח טובה יותר בפרמיות ומימון פרויקטים. כמו-כן, אנו שואפים שככל שלחברת בנייה יהיו יותר כו י כבים, כך היא תזכה להעדפה בתהליכי מכרז ממשלתיים. אנחנו בריצת מרתון, וזו לא ריצה קצרה. אנחנו עוסקים בלשנות תר י בות ושינוי תרבות לא עושים במהלך אחד. זה לעבוד קשה מאד על הקבלנים, מנהלי עבודה ועל העובדים, שיבינו שצריך שינוי". צילום: אליאל סעד

12 ההתמודדות מול מגפת הקורונה, חוסר יציבות שלטונית והאירועים הביטחוניים לא מנעו מהקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה להפיק אירועי תרבות ספורט ורווחה למען הענף הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל דואגת גם לרווחה ומנוחת העובדים. על אף השנה המאתגרת שעברה בהתמודדות מול מגפת הקורונה, סגרים, אי יציבות במשק ובממשלה והאירועים הביטחוניים מבית ומחוץ - הצליח צוות הקרן להפיק מספר 11 רב של אירועי תרבות ופנאי. בכלל זה, השתלמויות לעובדי הענף (לעומת ארבע ל � ) כאשר עוד תשע השת 2020 בלבד ב- , 'יום 2021 מויות נוספות מתוכננות עד סוף האישה' הבינלאומי בענף, יום הספורט הע י נפי וכיופית לעובדי הענף. על החשיבות של שילוב עבודה עם תר י בות ופנאי אומר מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, שי בירן, "ענף הבניה מבוסס על העסקה דרך קבלני משנה, וזה מייצר כשל שוק בסיסי בדאגה לעובדים במגוון היבטים. הקרן מסייעת להתמודד עם כשל השוק, באמצעות ארגון פעילויות עבור כלל הענף, לרבות אירועי רווחה ותרבות". לדברי מ"מ נשיא הקרן לעידוד, יצחק מויאל, מי שנותן מענה בכל הקשור לפעי י לויות הרווחה, "העובדים בענף הבניה עוב י ריםממעסיק למעסיק בתדירות גבוהה וזאת בהתאם לצרכים והפרויקטים של הקבלנים השונים בענף. דבר זה מייצר כשל בסיסי בדאגה לעובדים במגוון היבטים. מבחינת הוותק והשכר העובדים אומנם מוגנים בגלל ההסכם הקיבוצי הענפי וצו ההרחבה שדואג לכך, אך מבחינת רווחת העובדים, יש כאן בור ענק. בהתאם לתוכנית העבודה שלנו אנו נותנים מענה בכל מה שקשור לפעילויות הרווחה לעובדים באמצעות מגוון פעילויות: ארגון השתלמויות עבורם, ימי כיף שאנו מא י או בממדיון, ימי האישה 2000 רגנים בימית שאנו עורכים לנשות הענף פעם בשנה, מתן מלגות לילדי העובדים, יום הספורט השנ י תי ועוד אירועי רווחה ותרבות שונים. באמ י צעות אירועים אלו אנו נותנים מענה לעניין רווחת העובדים ובכך מחזקים את תחושת השייכותשל העובדים לענף הבניה". נשים בצריח אירוע יום האישה הבינלאומי בענף הב י ת � ה 2020 נייה והתעשיות הנלוות לשנת קיים שלושה ימים לפני הכניסה לסגר ממושך בישראל על רקע מגפת הקורונה. , לעומת זאת, התקיים 2021 יום האישה בחודש יוני השנה, באופן סמלי, ימים ספו י רים לאחר סיום הסגר השלישי. לאירוע שהתקיים בהיכל התרבות בתל אביב הגיעו עובדות בענף הבניה והתעשיות 1,600- כ הנילוות. האירוע נפתח במופע סטנד-אפ של השחקן והקומיקאי ישראל קטורזה ובה י משך נהנו המשתתפות מהופעה של הזמר רותם כהן. מסתבר שבענף הבניה הנחשב ו � ע 200,000 "מאצ'ואיסטי" המונה כיום כ - ב � עו 15,000 בדים ישראלים, מועסקות כ - דות, מרביתן במשרות ניהול ופקידות. עם זאת בשנים האחרונות נשים החלו לאייש תפקידים הנחשבים "גבריים", כגון מנו י נשים) ואפילו מנהלות עבודה 46 פאיות ( ב � ), מה שמדגיש, כך לד 52 באתרי בניה ( רי מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, שי בירן את תהליכי התיעוש והפיתוח העו י בר על הענף. "טקס יום האישה הוא אחד האירועים המרכזיים שהקרן מארגנת, והיא עושה העש ס מי קי ם ם א ב ת צד יום האישה הבינלאומי Charisma pixel : צילומים

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=